Välkommen till Brandtec

Vad vi kan göra för er

Vi är ett konsultföretag som är specialister på systematiskt brandskyddsarbete, brand- och utrymningslarm samt brandskydd i byggprojekt. Vi hjälper er att hantera ert systematiska brandskyddsarbete och skapar brandsäkerhet genom effektiva lösningar som fungerar med er verksamhet.

Vi testar hela kedjan av brandfunktioner genom till exempel samordnad provning och säkerställer att ert systematiska brandskyddsarbete och brandlarm fungerar över tid.

Fördelen med att välja oss

Vi är oberoende i våra tjänster i att vi inte tillhandahåller brandredskap eller tekniska system. Vår styrka är vår kunskap om komplexa verksamheter, byggnader och system.

Gå in på våra tjänsteområden Brandskyddsarbete, Brand- och utrymningslarm och CAD och ritningshantering i menyn för att läsa mer om vilka tjänster vi erbjuder.