VÄLKOMMEN

Vi hjälper er med systematiskt
och tekniskt brandskydd

 

HÖJ BLICKEN,
SE HELHETEN

Effektiva helhetslösningar som fungerar.

 

TEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd och brandlarm

 

VI REKRYTERAR

Är du redo för nya utmaningar?

1
1

Vi erbjuder konsulttjänster som optimerar brandskyddet och ser till att helheten fungerar.

Brandskydd är komplext och ibland behövs ett oberoende konsultstöd som kan se helheten, hitta rätt ambitionsnivå, förenkla, utreda och projektleda brandtekniska entreprenader. Vår insikt är att det ofta går att optimera brandskyddsarbetet och få en högre säkerhetsnivå samtidigt som ni kan minska era kostnader genom att arbeta mer strukturerat och smartare.

Brandskyddsarbete (SBA)

Framtagande, implementering och utvärdering av organisationers brandskyddsstrategi.

LÄS MER

Tekniskt brandskydd

Brand- och utrymningslarm med fokus på att helheten fungerar.

LÄS MER

Vi ser till att brandlarmet får rätt utformning och samordnar med integrerade styrfunktioner samt kontrollerar att hela funktionskedjan fungerar.

Vi vill bli er ledsagare och en del av er verksamhet för att kunna hjälpa er att höja blicken och se helheten för att sen kunna optimera brandskyddsarbetet så rätt åtgärder vidtas och  att dessa fungerar smidigt. Vi kan ta ännu större ansvar om ni inte har tid eller har svårt att bygga upp en egen kompetens.

Vår kunskap inom brandskydd, brandlarm och styrfunktioner samt vilja att ansvar för att helheten tillsammans med vårt arbetssätt ger ett tryggt, effektivt och roligt samarbete.

Vi är opartiska rådgivare och står på kundens sida genom att vi inte säljer brandlarm eller någon annan brandskyddsutrustning.

Genom ett nära samarbete med våra tre systerföretag så vi har mycket stora resurser. Brandskyddslaget är specialister inom brandskyddsprojektering och riskhantering. RiskTec inom risk, miljö och personsäkerhet. PS Group inom ATEX, brandfarlig vara och processsäkerhet.

 

VÄLKOMMEN

Vi hjälper er med systematiskt
och tekniskt brandskydd

 

HÖJ BLICKEN,
SE HELHETEN

Effektiva helhetslösningar som fungerar.

 

TEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd och brandlarm

 

VI REKRYTERAR

Är du redo för nya utmaningar?

OM OSS

Kontakta oss gärna.

NYHETER

Håll dig uppdaterad!

KARRIÄR

Redo för nya utmaningar?