top of page

Vi slår oss samman med Brandskyddslaget och byter hemsida!


I sex år har vi arbetat sida vid sida med våra tre systerbolag Brandskyddslaget, PS Group och Risktec.

Samverkan har alltid varit en viktig grund för oss i syfte att kunna erbjuda våra kunder den kompetens som efterfrågas. Brandtec, PS Group och Brandskyddslaget har därför beslutat att ta ett steg längre och gå ihop till ett bolag.

Från och med den 2/4 2020 kommer vi på Brandtec därför att fortsätta vår verksamhet som en del av Brandskyddslaget. I och med sammanslagningen kommer vi även gå över till Brandskyddslagets hemsida www.brandskyddslaget.se.

 

För att besöka vår nya hemsida, tryck här:

bottom of page