Besiktning av brandlarm och sprinkler

Vi är Sveriges mest kompetenta, kundfokuserade och lösningsinriktade besiktningsfirma. Trots det har vi ingen ambition om att bli störst.

Varför besiktiga?

​En besiktning är ett sätt att verifiera att en brandskyddsanläggning uppfyller Brandskyddsföreningens regler. Reglerna har sitt ursprung i försäkringsbolagens krav för att kunna tillgodoräkna anläggningen i bedömningar av försäkringsrisken. Besiktningen ska även verifiera att en anläggning är utförd enligt kraven i brandskyddsbeskrivningen eller i entreprenadavtal.

 

På Brandtec verifierar vi att anläggningen uppfyller alla krav vid en besiktning. Men vi vill mer. Vi fokuserar på att hjälpa våra kunder att få en säker och kostnadseffektiv brandskyddsanläggning över tid. Därför upprättar vi inte bara protokoll, utan hjälper även våra kunder att hantera bristerna. Vår målsättning är att förebygga brister och störningar i anläggningen och skapa en fungerande och optimerad skötsel och underhåll av anläggningen.

 

Vi delar syn med våra kunder att det är viktigt att brandskyddet som helhet fungerar och vi hjälper därför ofta till att samordnat prova alla brandfunktioner på olika anläggningar.

VILL DU VETA MER? 
Hör av dig till Andreas Lundqvist - Certifierad besiktningsman brandlarm och sprinkler
Telefon: 070-440 10 78
E-post: andreas.lundqvist@brandtec.se

Kontakta oss

  • Linkedin - Vit Circle
  • Facebook - Vit Circle

Adress
Långholmsgatan 27, Box 9196, 102 73 Stockholm

Telefon 08–442 42 50
E-post info@brandtec.se

 

Vägbeskrivning

Tunnelbana: Röd linje till station Hornstull, uppgång Hornstull.
Buss: linje 4 station Hornstull.
Bil: P-plats finns i Högalidsgaraget, Hornsbruksgatan 12