NILS-ERIK NORSTRÖM

EL-/TELE OCH SÄKERHETSKONSULT

Nils-Erik är verksam som handläggare och specialist inom projektering och utredning av tele-tekniska, brandtekniska och säkerhetstekniska system samt som provningsledare inom samordnad provning av brandfunktioner.

Nils-Erik är behörig ingenjör brandlarm enligt SBFs norm 1007:4 och har en gedigen erfarenhet med över 35 års erfarenhet från el-branschen.

Nils-Erik är yrkeskunnig och noggrann med goda tekniska kunskaper och stor erfarenhet av byggnation och teknik.

Nils-Erik ansvarar för övergripande design och konstruktion av teletekniska och säkerhetstekniska system. Nils-Erik hanterar även samordning med övriga konsultgrupper, paketering och leverans av produkten.

 

Nyckelkompetens

• Behörig ingenjör brandlarm

ANDERS NORSTRÖM

EL-/TELE OCH SÄKERHETSKONSULT, VICE-VD

Anders är verksam som uppdragsansvarig och specialist inom projektering och utredning av teletekniska, brandtekniska och säkerhetstekniska system samt som provningsledare inom samordnad provning av brandfunktioner.

Anders är behörig ingenjör brandlarm enligt SBFs norm 1007:4 och har en gedigen erfarenhet inom el-installation, projektering samt kontroll och besiktning av el-/tele- och säkerhetstekniska system.

Som uppdragsansvarig ansvarar Anders för kundkontakt och kundrelationer, ekonomi, planering, projektering, genomförande, kalkylering, avslutande samt överlämnande till kund.

Som specialist ansvarar Anders för allt ifrån kvalitetsgranskning, framtagande av tekniska lösningar, rådgivning och sakkunnig till bollplank (internt/externt) i olika uppdrag.

Nyckelkompetens

• Behörig ingenjör brandlarm

MEDARBETARE

BO WAHLSTRÖM

BRANDINGENJÖR, VD

Tfn: 08-588 188 86
E-post: bo.wahlstrom@brandtec.se

Bosse är brandingenjör och VD med tjugo års erfarenhet som konsult inom brandskydd och risk & säkerhetsarbete, och tio år inom räddningstjänsten. Bosse har erfarenhet av systematiskt brandskyddsarbete på både strategisk och operativ nivå och har bl.a. varit med och utformat dagens föreskrifter.

​Bosse har även stor erfarenhet av att projektledning, forskning och olika undermarksanläggningar bl.a. trafiktunnlar. Han har även medverkat vid framtagande av Säkerhetsmål åt Transportstyrelsen och utformats ett flertal säkerhetskoncept, utrymningskoncept och insatskoncept för komplexa anläggningar. Bosse är ofta anlitad föredragshållare inom brandskydd.

ANDERS NORSTRÖM

EL-/TELE OCH SÄKERHETSKONSULT, VICE-VD

Tfn: 08-442 42 55
E-post: anders.norstrom@brandtec.se

Anders är verksam som uppdragsansvarig och specialist inom projektering och utredning av teletekniska, brandtekniska och säkerhetstekniska system samt som provningsledare inom samordnad provning av brandfunktioner. Anders är behörig ingenjör brandlarm enligt SBFs norm 1007:4 och har en gedigen erfarenhet inom el-installation, projektering samt kontroll och besiktning av el-/tele- och säkerhetstekniska system.

Som uppdragsansvarig ansvarar Anders för kundkontakt och kundrelationer, ekonomi, planering, projektering, genomförande och kalkylering samt överlämning till kund. Som specialist ansvarar Anders för allt från kvalitetsgranskning, framtagande av tekniska lösningar, rådgivning, sakkunnig, till bollplank både internt och externt i olika uppdrag.

ANDREAS KEMPE

BRANDLARMS- OCH SÄKERHETSKONSULT

Tfn: 08-442 42 57
E-post: andreas.kempe@brandtec.se

Andreas är verksam som teknik- och projektledningsstöd, specialist på olika entreprenader samt som provningsledare inom samordnad provning av brandfunktioner.

Andreas är behörig ingenjör brandlarm och utrymningslarm med talat meddelande enligt SBFs norm 1007:4 och har en lång erfarenhet från installation och driftsättning av stora och komplexa anläggningar.

Som uppdragsansvarig ansvarar Andreas för kundkontakt och kundrelationer, ekonomi, planering, projektering, genomförande och kalkylering, samt överlämning till kund. Som specialist ansvarar Andreas för allt ifrån kvalitetsgranskning, framtagande av tekniska lösningar, rådgivning, sakkunnig till bollplank både internt och externt i olika uppdrag.

FREDRIK BJÖRK

BRANDLARMS- OCH SÄKERHETSKONSULT

Tfn: 08-442 42 61
E-post: fredrik.bjork@brandtec.se

Fredrik är verksam som teknik- och projektledningsstöd i entreprenader samt som provningsledare inom samordnad provning av brandfunktioner.

Fredrik är behörig ingenjör brandlarm enligt SBFs norm 1007:4 och har en lång erfarenhet från projektledning, kalkylering, installation och driftsättning av brand- och utrymningslarmsystem. Som specialist ansvarar Fredrik för allt ifrån framtagande av kalkyler, tekniska lösningar, kopplingar mot styrsystem, rådgivning och sakkunnig samt som bollplank både internt och externt i olika uppdrag.

NILS-ERIK NORSTRÖM

EL-/TELE OCH SÄKERHETSKONSULT

Tfn: 08-442 42 52
E-post: nils-erik.norstrom@brandtec.se

Nils-Erik är verksam som handläggare och specialist inom projektering och utredning av tele-, brand- och säkerhetstekniska system samt som provningsledare inom samordnad provning av brandfunktioner.

Nils-Erik är behörig ingenjör brandlarm enligt SBFs norm 1007:4 och har en gedigen bakgrund med över 35 års erfarenhet från el-branschen. Nils-Erik är yrkeskunnig och noggrann med goda tekniska kunskaper och stor erfarenhet av byggnation och teknik.

Nils-Erik ansvarar för övergripande design och konstruktion av teletekniska och säkerhetstekniska system. Nils-Erik hanterar även samordning med övriga konsultgrupper samt paketering och leverans av produkten.

EMIL EGELTOFT

BRANDSKYDDSKONSULT

Tfn: 08-442 42 51
E-post: emil.egeltoft@brandtec.se

Emil är brandskyddskonsult med tio års erfarenhet som konsult inom brandskydd och säkerhetsarbete. Emil har bred erfarenhet av systematiskt brandskyddsarbete på både strategisk och operativ nivå och har stor vana att arbete med större organisationer och komplexa objekt.

Emil har även stor erfarenhet av att projektledning och att agera provningsledare vid samordnad provning av brandfunktioner. Därtill har Emil skrivit Rekommendation för insatsplaner på uppdrag av Brandskyddsföreningen samt är en van och ofta anlitad föredragshållare inom brandskydd.

ANDREAS LUNDKVIST

BESIKTNINGSMAN

Tfn: 08-588 188 30
E-post: andreas.lundkvist@brandtec.se

Andreas fördelar sin tid mellan att vara ansvarig besiktningsverksamheten inom Brandtec och utredningar i tidiga skeden av sprinklerprojekt hos vårt systerföretag Brandskyddslaget. Han är SBSC-behörig ingenjör inom vattensprinkler samt brandlarm med mångårig besiktningsvana i bagaget.

Andreas är utbildad till högskoleingenjör inom VVS vid Mälardalens högskola och har erfarenhet som både entreprenör och besiktningsman.

ROSITA DAHLBERG

CAD-SPECIALIST

Tfn: 08-442 42 54
E-post: rosita.dahlberg@brandtec.se

Rosita är utbildad CAD-projektör och arbetar som CAD-specialist och uppdragsledare och ansvarar för CAD-projektering av insatsplaner, utrymningsplaner, SBA- och brandritningar samt utveckling av våra CAD-tjänster, hemsida och utför brandskyddsinventeringar.

 

Rosita har över 10 års erfarenhet av att arbeta i AutoCAD och åtta års erfarenhet av brandskydd- och utrymningsfrågor. Hon har även jobbat som CAD-projektör i Finland.

TOBIAS ÖSTRING

BRANDSKYDDSKONSULT

Tfn: 08-442 42 62
E-post: tobias.ostring@brandtec.se

Tobias arbetar som brandskyddskonsult och är specialiserad inom Systematiskt brandskyddsarbete, organisationsuppbyggnad och har flerårig erfarenhet av entreprenad och service av brandtekniska installationer.

 

Tobias är utbildad brandman, brandinspektör och brandprojektör och har en bakgrund inom både den operativa grenen av räddningstjänsten samt den privata entreprenad- och servicebranschen.

ELVIRA NYSTRÖM

CAD-SPECIALIST

Tfn: 08-442 42 63
E-post: elvira.nystrom@brandtec.se

Elvira är utbildad byggingenjör och arbetar med att designa informativa och snygga ritningar och informationsmodeller rörande brandskydd. Ex. brandskyddsritningar, insatsplaner, utrymningsplaner
och styrområdesritningar.

 

Hon har god erfarenhet av arbete med Revit samt god kunskap i AutoCAD/MagiCAD med kopplingar mot fastighetssystem.

ANNA EINSLE

CAD-SPECIALIST

Tfn: 08-442 42 58
E-post: anna.einsle@brandtec.se

Anna är utbildad arkitekt i Tyskland och har drygt 5 års erfarenhet som brandskyddskonsult och CAD-specialist i Tyskland. Anna arbetar med att designa informativa och snygga ritningar och informationsmodeller rörande brandskydd.

 

Anna är van att upprätta insatsplaner, brandskyddsritningar och utrymningsplaner