top of page
  • Skribentens bildEmil Egeltoft

Bevara vårt kulturarv

Många museer behöver förbättra sitt säkerhetsarbete för att kunna skydda sina samlingar mot bränder eller andra allvarliga händelser. Restvärdesplanen är en viktig del av säkerhetsarbetet.

Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla.

I februari släppte Riksrevisionen sin granskningsrapport Bevara samlingarna- säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning. Många museerna saknar en restvärdesplan och Riksrevisionen rekommenderar alla Centralmuseerna att upprätta en sådan.


Med en restvärdesplan känner ni till hur ni omedelbart kan agera för att rädda föremål från s.k. sekundärskador som uppstår vid exempelvis en brand eller en översvämning. Stora ekonomiska värden och oersättliga kulturhistoriska värden kan räddas genom en restvärdesplan.


En viktig framgångsfaktor i framtagande av restvärdesplanen är ett nära samarbete mellan personer med konservatorkompetens och personer med brandkompetens. Vi kan med vår kunskap och unika erfarenhet hjälpa er med arbetet att skydda era samlingar. Vi kan hjälpa till med projektledning, inventering av brandskydd, riskanalys av scenarier samt leda arbete med prioritering av föremål samt upprätta restvärdesplanen.


Vi kan exempelvis hjälpa att komma igång och skapa en struktur och ta fram rutiner så att restvärdesplanen blir en naturlig del av er verksamhet. För endast då kommer den att fungera över tid. En plan är inte mycket värd om den inte övas, och vi hjälpa er med övningsplanering, genomförande samt utvärdera övningen. Hur mycket hjälp ni behöver bestämmer såklart ni. Utöver den färdiga restvärdesplanen så kommer även arbetet ge er ger er insikt om era risker och förbättringar.


Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla. Vi tycker självklart detta är viktigt och älskar att arbeta med kulturarvet. Låt oss hjälpa er bevara era samlingar.


50 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page