top of page
 • Skribentens bildWeblify Design

Brandtec gläds åt ny bolagssyster

Uppdaterat: 24 aug. 2018


Den 1 mars välkomnade Brandtec, Brandskyddslaget och RiskTec företaget Process Safety Group till koncernen. Med det nya systerföretaget får nu bolagsfamiljen spetskompetens inom processäkerhet samt en plattform i södra Sverige.

Det är med stor glädje Brandtec , Brandskyddslaget och RiskTec hälsar Process Safety Group, PS Group, välkommen i bolagsfamiljen. Företaget förväntas bidra med ett brett kunnande och många års erfarenhet från processäkerhet.

 • ­Vi kompletterar vår kunskapsbank, samtidigt som vi väver ihop våra nätverk och blir mer heltäckande över Sverige, menar Martin Olander, koncern vd och vd på Brandskyddslaget.

 • Ja, vi ser möjligheter att dela med oss av vår expertis inom flera områden, där vi i systerföretagen har många gemensamma frågor. Vår förhoppning är att parallellt fortsätta växa som företag, mycket tack vare koncernens redan etablerade kontakter och lokalkontor runtom i landet, säger Jan Nählinder, riskkonsult och vd för PS Group.

Det nya systerföretaget delar koncernens värderingar kring medarbetarägt företagande, genom en platt organisation där många får vara med och påverka – och ta del av framgångarna.

Processäkerhet för företag och industri

PS Group är grundat av Ken Nessvi och Jan Nählinder, som arbetat tillsammans sedan 1995 via Brandskyddsföreningen Sveriges lokalkontor i Malmö. Vid millennieskiftet startade kollegerna bolaget Øresund Safety Advisers (ØSA), som de drev fram till 2008.

 • Då sålde vi firman till Tyréns AB, och fortsatte arbeta för dem under några år. Men längtan efter att driva företag i mindre skala växte inom oss, och 2011 bildade vi PS Group som i har sex anställda, förklarar Jan Nählinder.

Bolagets affärsidé är processäkerhet, riktad mot företag och industri med stora risker. Genom samordnad riskhantering erbjuder företaget specialisttjänster inom processäkerhet, där mycket handlar om att tolka lagstiftningen på de mest effektiva sätten.

 • Både stora och mindre företag har svårt att hantera de lagar och krav som finns inom de skilda verksamheterna, som för våra kunder inkluderar till exempel risker med brännbart damm, brandfarlig vara och reaktiva kemikalier. Trots olika lagstiftningar är många krav gemensamma för kunderna. Vi hjälper dem att sammanställa dessa och att hitta praktiska lösningar utifrån deras behov.

Bland de största kunderna finns Sevesoanläggningar. De omfattas av flera lagstiftningar, bland annat i form av olika EU-direktiv, däribland ATEX, på grund av risken för explosioner.

 • Ofta snuddar våra uppdrag vid juridiska frågor, varför vi har löpande samarbete med advokater. Vi gör en hel del olycksutredningar, och ibland får vi miljöprövningsärenden med frågor kring olycksrisker och deras påverkan på samhället. I vårt arbete ingår också att vara ett stöd till företagens SHE-funktion (Safe Health and Environment), och sedan en tid skissar vi på en tjänst som vi kallar ”Hyr din SHE-chef”. Kort sagt, vi har ett helikopterperspektiv och kan ta ett helhetsgrepp om mycket.

Flera beröringspunkter

Sedan 2014 anordnar PS Group årligen konferensen Brandfarlig vara, i Malmö. Tillfället lockar drygt 150 deltagare, och är ett sätt för företaget att sprida aktuell kunskap om riskhantering. En annan kanal till ökat lärande är PS Groups omfattande utbildningsverksamhet, skräddarsydd för industrin.

 • Vi har en egen flexibel modell, en form av ”blended learning”, där vi utbildar organisationer och företag, säger Jan Nählinder.

Just den webbaserade utbildningsplattformen tar den nya familjemedlemmen gärna in i samarbetet med övriga systerföretag, liksom sin spetskompetens. I Brandtec finns en gemensam bas i arbetet med tekniskt brandskydd och systematiskt brandskyddsarbete, framför allt i driftfasen.

 • Här bjuds spännande möjligheter att dokumentera och stämma av hur skyddet fungerar i praktiken, speciellt när företag vill ändra något under produktion.

Likaså finns en naturlig roll för PS Group tillsammans med Risktec, koncernens projektledningsföretag. Uppdragen finns främst inom samhällsbyggnad, som beställarstöd i de stora infrastrukturprojekten.

 • Vår stora erfarenhet av den här typen av arbete gör att vi förstår de stora riskerna och de värsta händelser som kan inträffa.

I sammanhanget betraktas Brandskyddslaget som storasystern med ett flertal likartade kompetenser som hos PS Group.

 • Sedan tidigare har de konsulter som är duktiga på risk, och som jobbar med ”våra frågor”. Det öppnar för intressanta samarbeten på sikt.

Ett av de första stegen i samgåendet blir att söka nya lokaler för att etablera ett större kontor med plats för 10-15 medarbetare från alla systerbolag, i södra Sverige. Jan Nählinder räknar med att cirka hälften av dem ska utgöra PS Group:

 • Vi har i dag ett par pensionärer från industrin i gänget. Förhoppningsvis finns det fler som tycker att det är för tidigt att vakta barnbarn på heltid, och som med sin expertis, erfarenhet och nyfikenhet skulle platsa hos oss. Vi har behov av dem för att kunna växa i det spännande företagsskede vi är i just nu.

Martin Olander tillägger att det är en utmaning att även få in yngre processäkerhets- och riskkonsulter, men hoppas kunna nå dem genom samma mentorskap och väl utarbetade introduktionsprogram som redan anammas i koncernen.

Gemensam drivkraft och eget ansvar

Samtliga systerföretag ser att det finns en större marknad att nå ut till. På vägen dit står de inför utmaningen att välja rätt frukter och inte plocka alla samtidigt, för att kunna fortsätta utvecklas och bli ännu bättre inom sina specialistområden.

 • Jag brukar säga att vi inte ska erbjuda vad kunden efterfrågar, utan det han eller hon behöver. Det är vår strategi att lyssna, höra behoven, skapa förtroende och under processen lära känna flera i kundorganisationen. Ofta leder det till merförsäljning och långsiktiga relationer, säger Jan Nählinder, och understryker att koncernen också vill attrahera ännu fler medarbetare.

Han är övertygad om att det runtom i landet arbetar konsulter som troligen lockas av tanken att gå in i ett mindre bolag och bli mer delaktiga.

 • Då är vi rätt! poängerar Martin Olander. Här är man en lagspelare med driv och utvecklingsanda i en medarbetarskapskultur som grundar sig på eget ansvar.

Jan Nählinder upplever att familjesamarbetet har högt i tak, att öppenhet är en av de viktigaste bitarna för att komma vidare. Och han känner att skratt är en av ledstjärnorna i kulturen:

 • Det finns inget motsatsförhållande mellan seriositet och glädje.

Martin Olander nickar:

 • PSG-gänget är kända för att samarbeta väl. Vi har höga förväntningar, men är lugna med att det här kommer att bli bra.

Inlägget är skrivet av LENA GYLFE


FAKTA

Företagsfamiljen består av:

Brandskyddslaget – vd Martin Olander

Brandtec – vd Emil Egeltoft

RiskTec Projektledning AB – vd Jens Ärlebrant

PS Group – vd Jan Nählinder


PS Group har sitt säte i Staffanstorp, med ett lokalkontor i Kalmar.


Sevesoanläggningar – bland annat pappersbruk, oljedepåer, kemi- och stålindustrier – betecknas ofta som farlig verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). Det finns drygt 380 anläggningar i Sverige. Källa: BrandSäkert


ATEX är en förkortning av det franska uttrycket ATmosphères EXplosibles vilket på svenska betyder explosiv atmosfär och används om EU/EFTA/Schweiz regelverk för explosiv miljö med gas- och/eller dammatmosfär. ATEX-direktivet är i själva verket två olika EU-direktiv som behandlar utrustningar och arbetsmiljö i områden där det finns risk för explosionsfarliga blandningar. Direktiven är 2014/34/EU angående utrustningar för explosiv atmosfär och 1999/92/EG angående arbetssäkerhet i sådan miljö. (Direktiv 2014/34/EU ersatte 20 april 2016 det tidigare ”ATEX-direktivet” 94/9/EG.)

89 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page