top of page
  • Skribentens bildBrandtec

Samordnad provning Huddinge sjukhusområde

Brandtec har fått förnyat förtroende att genomföra samordnade provningar av brandskyddsfunktioner på Huddinge sjukhusområde.I en modern fastighet utgör brandlarmsanläggningen hjärtat i brandskyddet och styr åtskilliga brandskyddsfunktioner. Inom Locums fastighetsbestånd innebär detta oftast mycket komplexa anläggningar.


Samordnade provningar utförs för att verifiera att hela funktionskedjan på de brandskyddsfunktioner som är integrerade med brandlarmet fungerar, och säkerställer det tekniska brandskyddet inom fastigheterna.


Exempel på brandskyddsfunktioner som måste säkerställas i Locums fastigheter:

  • Larmsignalering till personal - Akustiska/optiska larmdon, informationstablåer.

  • Styrning av dörrar - Magnetuppställda, återinrymningsfunktion, förbikoppling av sensorlist och armbågskontakt.

  • Ventilationsbrandskydd - Funktion vid "brand i byggnad", "brandstopp", brandskyddsfunktionen kontrolleras i sin helhet ända ut till brandspjäll.

  • Brandgasventilation - Rökluckor, brandgasfläktar.

  • Hisstyrningar - Styrning av hissar till ordinarie -och alternativt evakueringsplan.


Brandtec agerar provningsledare samt planerar/samordnar avprovningen. Provningarna utförs i samarbete med driftorganisation/anläggningsskötare på Huddinge sjukhusområde (L&T).

72 visningar0 kommentarer
bottom of page