top of page
  • Skribentens bildBrandtec

Vi har nu en certifierad besiktningsman!Andreas Lundkvist är nu även certifierad besiktningsman.


Entreprenadbesiktningsmannens uppgift är att undersöka om kraven enligt kontraktet för en entreprenad är uppfyllda – det vill säga kontroll av om entreprenören fullgjort sitt åtaganden mot beställaren. Besiktning sker både före som under entreprenadens färdigställande. För att entreprenadbesiktningsmannen ska kunna styrka sin kompetens har RISE Certifiering och SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund i samverkan utarbetat en kravspecifikation. Certifiering enligt dessa krav utförs endast av RISE Certifiering.Kraven för att bli certifierad omfattar följande delar:


  • Godkänd ingenjörsexamen eller annan likvärdig utbildning, alternativt arbetat minst 10 år med ingenjörsarbete

  • Minst 5 års väl vitsordad kvalificerad arbetsuppgift inom byggverksamhet

  • Omfattande erfarenhet av verksamhet som besiktningsman

  • Dokumenterad kunskap om entreprenadbesiktning

  • Kunskaper i bygglagstiftning och kvalitetssäkring


Certifieringen är 5-årig. Årlig rapporteringsskyldighet ingår.

31 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page